copyright © Kangurowe Przedszkole

Witamy w Kangurowym Przedszkolu przy ul. Hofmana!

Kangurowe Przedszkola są placówkami, które tworzymy od 15 lat z myślą o zdrowym, radosnym i twórczym rozwoju dzieci, a zwłaszcza wspieraniu rozwoju myślenia oraz umiejętności społecznych dzieci i ich rozwoju fizycznym. Bardzo nam zależy, aby były to miejsca wyjątkowe, w których zarówno dzieci jak i ich rodzice będą czuli się bezpiecznie oraz inspirująco.

Bazując na zgromadzonym doświadczeniu, z pomocą dobrze przygotowanej merytorycznie, sprawdzonej i regularnie szkolącej się kadry tworzymy miejsce ciepłe i rodzinne, o którym zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli powiedzieć „lubię moje przedszkole". Absolwenci naszego przedszkola to dzieci nie tylko przygotowane do rozpoczęcia nauki szkolnej ale przede wszystkim samodzielne w myśleniu i działaniu, ciekawe świata, przyzwyczajone do aktywności fizycznej w każdą pogodę, nie straszna im zarówno leśna wycieczka pod górę ani żadne wyzwanie twórcze. Radzą sobie z piosenkami i zwrotami w języku angielskim, mają sporo wiedzy o przyrodzie, umieją współpracować i starają szanować się nawzajem, wiedzą gdzie szukać odpowiedzi na pytania, a najważniejsze, że nie boją się pytać :)

CEL WIODĄCY ROKU 2018/2019 SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIA I DZIAŁANIA

W roku szkolnym 2018/2019 jako cel strategiczny działalności przedszkola przyjęliśmy rozwój samodzielności dziecka, rozumianej jako samodzielność działania  i myślenia. Skoncentrowanie się na stymulowaniu samodzielności dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku zarówno z podstawą programową wychowania przedszkolnego, jak i z filozofią Kangurowego Przedszkola.

Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym ma charakter czynności i przejawia się w trzech aspektach:

- samodzielności praktycznej (samoobsługi), która ujawnia się w wykonywaniu codziennych czynności na rzecz samego siebie lub potrzeb rodziny; związana jest z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach wymagających wykonania czynności samoobsługowych; dziecko samodzielne to dziecko umiejące wykonać szereg prac związanych z obsługą siebie oraz samodzielnie wykonywać powierzone mu obowiązki związane z pracami gospodarczymi i porządkowymi;

- samodzielności umysłowej, która polega na podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów zarówno organizowanej zabawie, jak i pracy;

- samodzielności społecznej, która oparta jest na umiejętności porozumiewania się, współpracy, współdziałania, współdecydowania oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje społeczne.

To właśnie te trzy obszary i ich rozwijanie będą stanowiły cel naszej pracy.

LUTY - Co potrafię usłyszeć i zobaczyć?

Po wytężonym treningu zmysłu węchu i smaku w poprzednim miesiącu, w lutym skupimy się na słuchu i wzroku. Zaczniemy od dostrzegania dźwięków wokół nas, tych codziennych i niecodziennych, wydawanych na przykład przez różnorodne instrumenty. Oprócz codziennych zajęć programowych i dodatkowych pomoże nam w tym także udział w audycji muzycznej w wykonaniu Muzycznego Laboratorium. Z kolei w grupach będziemy odbywać ukierunkowane na realizację celu miesiąca wycieczki. Podczas nich planujemy szczególnie ćwiczyć zmysł obserwacji, wnikliwość, a także wrażliwość społeczną ponieważ umieć  usłyszeć i zobaczyć powinniśmy także innych ludzi: swoich kolegów,  przechodniów,  specjalistów, którzy chcą podzielić się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami. W lutym przypada też Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, które zwraca naszą uwagę na potrzeby innych.
Także dla Rodziców mamy w tym miesiącu propozycję, która wiąże się z lepszym słyszeniem i dostrzeganiem potrzeb dzieci.  Juz 12 lutego o 16.00 zapraszamy na kolejną w tym roku Akademie Rodzica, której tematem będzie Pozytywna dyscyplina. Zajęcia prowadzi certyfikowany trener metody i nauczyciel przedszkolny Pani Barbara Danecka. 
W końcu luty to wciąż karnawał dlatego pod koniec miesiąca odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie muzyczne - przedszkolny bal. Co ważne, już zapowiadamy, że w roku samodzielności zależy nam na tym by w przygotowaniu przebran brały wyjątkowo czynny udział dzieci - najmłodsze mogą wymyślić koncepcję i/lub ozdabiać strój, a starsze brać większy udział w ich wykonywaniu. O wszystkich wspomnianych wyżej wydarzeniach będziemy również informować osobnymi ogłoszeniami.  

Kangurowi rodzice mówią:

 • Dla mnie nie ma nic trudnego,
  tego uczę się kolego
  w mym Przedszkolu Kangurowym
  − na przygody być gotowym!

  Mama Hani i Janka

 • Kto w Przedszkolu Kangurowym spędzi chwile dwie,
  jak żyć twórczo i radośnie doskonale wie!

  Mama Marysi z 4-latków

 • Przedszkole Kangurowe pyszne jak domowe.

  Tata Ali z 6-latków

 • Kangurki Turkusowe mają myśli kolorowe.

  Mateusz 6-latki

 • Bo przedszkolak kangurowy w tym przedszkolu jest wesoły.

  Hania 6-latki

 • Kangurki, kangurki lubią skakać aż pod chmurki

  Maks 6-latki

Za co lubimy Kangurowe Przedszkole?

kontakt:
a.larysz@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 425 28 18
ul. Hofmana 9
31-210 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe