Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności | Jak wyłączyć ciasteczka

AKCEPTUJĘ
×
wracam na start
bieżący program przedszkola dlaczego nasze przedszkole jest twórcze? metody jakimi pracujemy jak wygląda nasz dzień? kangurowa okolica organ prowadzący zdrowe żywienie zapisy do przedszkola praca i staż kontakt

metody pracy w przedszkolu

Podczas codziennych zajęć programowych Kangurowe Przedszkolaki poznają otaczający świat na różne sposoby! W naszym przedszkolu każdy miesiąc, tydzień i dzień ma swoją tematykę związaną z ważnymi dla dzieci treściami edukacyjnymi. Wykorzystując sprawdzone pomysły na twórcze ćwiczenia i zabawy zachęcamy dzieci do myślenia. Posługując się autorskimi metodami realizujemy Podstawę Programową Nauczania Przedszkolnego.

W naszym przedszkolu realizujemy koncepcję pracy zakładającą wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji dzieci. Podkreślając ich mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał wynikający z chęci poznawania świata, budujemy wewnętrzną motywację do nauki.

Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody aktywizujące - zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Dobierając metody pracy kładziemy nacisk na umiejętność podejmowania współpracy z rówieśniakmi, komunikacji, wykonywania zadań w zespołach, a także budowania relacji, kształtowania empatii, wrażliwości na innych i akceptacji różnorodności - wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych.

METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi. Głównym założeniem metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter oraz znaków matematycznych.

Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem wielozmysłowe, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Ćwiczenia te prowadzą także do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

Metoda Dobrego Startu służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Ma również zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn oraz korekcji zaburzeń.

Warto dodać, że cały nasz zespół został przeszkolony przez prof. Martę Bogdanowicz oraz współautorki metody.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONKI SHERBORNE

W Kangurowym Przedszkolu na co dzień dbamy o budowanie relacji na różnych płaszczyznach: nauczyciel – dziecko, dziecko – dziecko, dziecko – rodzic oraz nauczyciel – rodzic. Działamy w tym obszarze poprzez wykorzystywanie wielu metod. Jedną z nich jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR). Jest wszechstronna i uniwersalna, urzeka prostotą i naturalnością.

MRR wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka. Stwarza dzieciom okazję do poznawania swojego ciała, usprawniania motoryki, poczucia siły, sprawczości i możliwości ruchowych. Dzięki nim dzieci uzyskują wiarę we własne możliwości oraz poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje i dlatego czuje się bezpieczne, jest bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę a także empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

W naszym przedszkolu, Metodą Weroniki Sherborne pracujemy w różnych sytuacjach i konfiguracjach. Pojedyncze ćwiczenia wplatamy podczas codziennych zajęć programowych z dziećmi. Tworzymy również autorskie scenariusze zajęć całościowo opartych na tej metodzie. Ogromną wartością i bogatym doświadczeniem jest udział w zajęciach w grupach mieszanych, na przykład 3-latki wraz z 5-latkami. Wtedy mamy okazję do budowania relacji z innym partnerem (starszy - młodszy), zdobywanie doświadczenia, zaufania i wiary we własne możliwości.

Kolejną naszą propozycją na budowanie więzi w relacji dorosły-dziecko, jest cykl zajęć dla rodziców i dzieci, tak zwane Przytulanki. To okazja sprzyjająca wzmacnianiu więzi między rodzicem a dzieckiem, a także budowaniu poczucia bezpieczeństwa w trakcie zajęć, wspomaganiu rozwoju dziecka w sferze psychoruchowej, społecznej oraz samokontroli. Aktywny udział w zajęciach jest okazją do przeżycia przyjemnych doznań, pozytywnych emocji, radosnej zabawy. Udział w zajęciach opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego uczy dzieci używania siły, jak i zachowania delikatności i opiekuńczości, zarówno w stosunku do innych jak i samego siebie.

METODA PROJEKTU

Metoda projektu, to metoda pracy z dziećmi, dzięki której mają one szansę na samodzielne zgłębianie interesującego i ważnego dla nich tematu. Dzieci wykorzystując wrodzoną ciekawość zadają pytania i stawiają hipotezy, uczą się poprzez działanie czynnie uczestnicząc w eksperymentach, obserwując, badając i doświadczając. Uczą się korzystania z różnych materiałów źródłowych, uczestniczą w zajęciach terenowych i spotkaniach z ekspertami, podczas których zadają pytania, sporządzają szkice i badają rekwizyty związane z tematem. Dzieci uczą się, że ekspertem może być każdy, kto dobrze zna badany temat. Także one same dzielą się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami.

Metoda projektu zakłada, że zdobywanie wiedzy przez małe dzieci jest czymś naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rola nauczyciela nie polega zatem na nauczaniu, ale koordynowaniu działania dzieci, organizowaniu im przestrzeni badawczej tak, aby same mogły zdobywać wiedzę, w końcu – na wspieraniu dzieci tam, gdzie wsparcie jest niezbędne. Dzięki tak rozłożonym akcentom, dzieci doskonalą się w zadawaniu pytań, dostrzeganiu problemów i stawianiu hipotez, uczą się logicznego myślenia, eksperymentowania i wyciągania wniosków. W miarę nabywania wiedzy dzieci tworzą nowe wersje rysunków i opisów. Uzyskane wiadomości przedstawiają w formie kroniki, plakatów, prac plastycznych, schematów graficznych, tabel, konstrukcjii czy dzienniczków.

W Kangurowym Przedszkolu pracujemy tą metodą, ponieważ:

  • Inicjatywa, aktywność, nadawanie badaniom kierunku należy do dzieci, dzięki temu motywacja, poczucie sprawstwa w procesie zdobywania wiedzysą znacznie większe;
  • Do pracy projektowej są aktywnie włączani rodzice i środowisko lokalne. Rodzice często ujawniają swoje nieznane dotąd w przedszkolu potencjały, a w środowisku można poznać wiele ciekawych osób i zjednać sobie cudownych przyjaciół na lata;
  • Jest to metoda interdyscyplinarna. Wychodząc np. od typowo technicznego tematu, jakim jest Pociąg, możemy zgłębiać matematykę i fizykę, ale także historię, literaturę, sztukę, muzykę, w końcu także relacje międzyludzkie. Zdobywana w ten sposób wiedza cechuje się nie tylko elastycznością, ale i pragmatyzmem;
  • Bardzo pasuje do naszej twórczej filozofii;
  • Rozwija u dzieci wiele umiejętności, m.in.: korzystania z różnych źródeł informacji, dostrzegania i formułowania problemów, a także ich rozwiązywania; podejmowania decyzji; poczucia odpowiedzialności za swoją i wspólną pracę; organizowania tejże pracy - planowania, podziału zadań; współdziałania, rozwiązywania konfliktów; wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych; prezentowania własnej pracy;
  • Metoda nie pozwala nam nauczycielom skostnieć i popaść w rutynę, choć paradoksalnie bywa bardziej wymagająca od tradycyjnego uczenia . Uczy jak podążać za dzieckiem, jak asystować i wspierać, a nie wyręczać, nie narzucać i nie wtłaczać w jedyne słuszne ramy. Uczy otwartości i cieszenia się każdym odkryciem na równi z dziećmi.